top of page

Gníomhaíochtaí ar Líne

Mar gheall ar COVID-19, Táimid ag cloí le treoirlínte an Rialtais agus mar sin, bíonn na clubanna ar líne faoi láthair. 

Féach thíos ar na gníomhaíochtaí a bhí ar siúl againn lena linn!

Ag tús an dianghlasála, bhí an campa samhraidh go fíorúil i mbliana, is féidir leat níos mó a léamh faoi

Bronnadh Gradaim Gasice

Bronnadh Gradaim Gaisce ar triúr daoine óga ó Thamhlacht, a fhreastalaíonn ar Club Óige Feachtas Tamhlacht ar an 22ú Deireadh Fómhair leis an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh.

 

Bhí údar mórtais is gliondair ag Feachtas nuair a fuair an triúr inspioráideach seo a ngradaim Gaisce ó Thamhlacht, Tara de Breit, Danielle Ní Mhathúna agus Póilín Tawyodh a fhreastalaíonn ar Club Óige Feachtas Tamhlacht, bronnta ag Aengus Ó Snodaigh Td.

Oíche Shamhna

Bhí go leor ar súil againn d'Oíche Samhna!

 Rinne daoine óga laindéir agus muc taisce agus bhí comórtas bréigéide againn, rinne gach duine sár-iarracht lena bhfeistis!

An Nollaig

bottom of page