1/10

Gníomhaíochtaí ar Líne

Mar gheall ar COVID-19, Táimid ag cloí le treoirlínte an Rialtais agus mar sin, bíonn na clubanna ar líne faoi láthair. 

Féach thíos ar na gníomhaíochtaí a bhí ar siúl againn lena linn!

Ag tús an dianghlasála, bhí an campa samhraidh go fíorúil i mbliana, is féidir leat níos mó a léamh faoi

Bronnadh Gradaim Gasice

Bronnadh Gradaim Gaisce ar triúr daoine óga ó Thamhlacht, a fhreastalaíonn ar Club Óige Feachtas Tamhlacht ar an 22ú Deireadh Fómhair leis an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh.

 

Bhí údar mórtais is gliondair ag Feachtas nuair a fuair an triúr inspioráideach seo a ngradaim Gaisce ó Thamhlacht, Tara de Breit, Danielle Ní Mhathúna agus Póilín Tawyodh a fhreastalaíonn ar Club Óige Feachtas Tamhlacht, bronnta ag Aengus Ó Snodaigh Td.

Oíche Shamhna

Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge, 518 An tSráid Mhór, Tamhlacht, BÁC   

Teil: 01 8656758 /087 904 6136 eolas@feachtas.ie  Charity Number / Uimhir Charthannachta 20052508

CHY 15308

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram