top of page

agus Athrú Aeráide

Feachtas

Is iomaí tógraí a bhíonn idir lámha ag Feachtas bainteach le Athrú Aeráide agus é a sheachaint. Oibríonn muid le grúpaí éagsúla chun an sprioc seo a bhaint amach.

TidyTowns

I mbliana, bhí Club Bhaile Brigín i mbun glanta páirce agus glanta trá, le tacaíocht ó TidyTowns Baile Brigín.

Eco-UNESCO

Ar 2 Nollaig 2022, rinne baill ó Chlub Bhaile Brigín cur i láthair ag ócáid "Earth Gala" ag an RDS ag labhairt faoi thógra athrú aeráide a bhí idir lamah acu. Déanann Feachtas comhoibriú le Eco-UNESCO, No Name Club agus Young irish Film Makers chun tógraí athrú aeráide a bhaint amach. 

Comórtas Tógraí Ceartas Athrú Aeráide Feachtas 2021

Fógairt na mBuaiteoirí

D'fhógair Feachtas buaiteoirí an Chomórtais agus léirigh siad an obair a bhí déanta acu.

Buaiteoirí Sinearacha

Céad Áit: Tara de Breit

Dara Ait: Hannah Ní Bhaíolláin

Tríú Áit: Darragh Ó Baíolláin

Buaiteoir Sóisireach

Céad Áit: Alanna Ní Bhraoin

Comórtas Tógraí Ceartas Athrú Aeráide Feachtas 2021

Bronnadh na mBuaiteoirí

Tháinig Feachtas le chéile leis na buaiteoirí a cheiliúradh i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir. D'fhreastail an tAire Ó Gormáin ar an ócáid le comóradh linn agus cúpla focal a roinnt linn. 

Comórtas Tógraí Ceartas Athrú Aeráide Feachtas 2022

Bronnadh na mBuaiteoirí