top of page

agus Athrú Aeráide

Feachtas

Is iomaí tógraí a bhíonn idir lámha ag Feachtas bainteach le Athrú Aeráide agus é a sheachaint. Oibríonn muid le grúpaí éagsúla chun an sprioc seo a bhaint amach.

TidyTowns

I mbliana, bhí Club Bhaile Brigín i mbun glanta páirce agus glanta trá, le tacaíocht ó TidyTowns Baile Brigín.

Gala Eco-UNESCO 2022

Ar 2 Nollaig 2022, rinne baill ó Chlub Bhaile Brigín cur i láthair ag ócáid "Earth Gala" ag an RDS ag labhairt faoi thógra athrú aeráide a bhí idir lamah acu. Déanann Feachtas comhoibriú le Eco-UNESCO, No Name Club agus Young irish Film Makers chun tógraí athrú aeráide a bhaint amach. 

Gala Eco-UNESCO 2023

Ar 2 Nollaig 2023, sheas beirt ó Chlub Baile Brigín le cur i láthair a dhéanamh ar na tógraí i gcoinne na géarchéime aeráide a bhí déanta ag Feachtas an bhliain sin. Ag an ócáid "Earth Gala" san RDS, tháinig Eco-UNESCO, No Name Club, agus Young Irish Film Makers le chéile le labhairt faoin obair ar fad atá déanta acu. 

Comórtas Tógraí Ceartas Athrú Aeráide Feachtas 2021

Fógairt na mBuaiteoirí

D'fhógair Feachtas buaiteoirí an Chomórtais agus léirigh siad an obair a bhí déanta acu.

Buaiteoirí Sinearacha

Céad Áit: Tara de Breit

Dara Ait: Hannah Ní Bhaíolláin

Tríú Áit: Darragh Ó Baíolláin

Buaiteoir Sóisireach

Céad Áit: Alanna Ní Bhraoin

Comórtas Tógraí Ceartas Athrú Aeráide Feachtas 2021

Bronnadh na mBuaiteoirí