top of page
Páistí_46999175.png

Feachtas

Óg Gluaiseacht Gaeilge

Campa Samhraidh 

Feachtas

Campa Samhraidh 2023 (Post).png
Foirm Iarratais / Appliction Form

Tá áthas orainn a rá go bhfuil ár gCampa Samhraidh 2023 lán go doras, mar sin, ní bheidh muid ag glacadh le hiarratas ar bith eile.

Fear_buí_agus_liath.png

I mbliana beidh Campa Samhraidh ar siúl ag Feachtas i mí Iúil i dTamhlacht, BÁC.

Sonraí an Champa
Eagraítear na campaí ó Luan go hAoine don tseachtain cuí, 10rn go 2.30in.
Beidh Campa Tamhlacht ar siúl ó 10 Iúil - 14 Iúil 2023.

Aois-ghrúpa na gcampaí
Campa Tamhlachta: 8-15
 
Le haghaidh tuilleadh eolas faoi champaí Samhraidh Feachtas déan teagháil linn ar eolas@feachtas.ie nó 087 904 6136. 

Éiríonn go hiontach leis na campaí ar fad agus baineann na páistí uilig an-spraoi astu. Bíonn deis ag na páistí an méid Gaeilge atá acu a úsáid i suíomh spraoiúil, taitneamhach.
Bíonn ceardlanna drámaíochta, seó tallaine, lá spóirt, damhsa, turas chuig Páirc na Smaragaide agus tuilleadh eile!

Déanann na campaí forbairt ar féinmhuinín an duine óg agus in úsáid an teanga - cothaíonn siad scileanna pearsanta, sóisialta agus cruthaithe, chomh maith le scileanna gaolta, agus tuiscint ginearálta ar an tsochaí agus ar an bpobal, tríd rannpháirtíocht i dtimpeallacht spraoiúil, sábháilte. Táimid fíorbhródúil go bhfaigheann muid aiseolas den scoth ó na daoine óga a thagann chuig na campaí - agus a dtuismitheoirí! - agus táimid tiomanta ar feabhas a chur ar na campaí bliain ar bhliain. ​

Tá muid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge agus don Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánphairtíochta agus Óige as ucht maoiniú a chur ar fáil do na campaí.
 

Feile Peile 2 -0010.jpg

Campa Samhraidh Thamhlactha 2023 

Chuir Feacthas Campa Samhraidh ar fáil le tacaíocht ó Foras na Gaeilge, i Scoil Santain ó 10-14 Mí Iúil 2023. I rith na seachtaine seo, bhí ceardlann drámaíochta; siúlóid chun na habhainne agus bailiúchán clocha; an-chuid spórt agus ealaíne; cluiche seachain; go leor cluichí; troid uisce; turas chuig Páirc na Smaragaide; agus Seó Tallainne.

bottom of page