top of page
download.png

agus Scléip na hÓige

Feachtas

Gach bhliain, bailíonn baill óga Feachtas uilig agus caitheann siad seachtain le chéile i mbun craic agus spraoi, trí Gaheilge amháin.

Scléip na hÓige 2023

Sa bhliain 2023, d'fhill baill óga Feachtais ar Ionad na hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí le haghaidh Scléip na hÓige. Bhuail siad le daoine óa eile ó Spleodar, Ógras, agus Coláiste na bhFiann agus is mór an spraoi a bhí acu ann. 

Scléip na hÓige 2022

Sa bhliain 2022, bhí imeacht trí lá ag Feachtas leis na hóg-eagraíochtaí eile: Spleodar, Ógras, agus Coláiste na bhFiann. Cuireadh an imeacht ar fáil in Ionad na hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí. Is mór an chraic ar bhain na daoine óga as.

bottom of page