top of page

2017

Craobhchomórtas Tráth na gCeist Feachtas, Tuesday, 28 March 2017
 

Coláiste  Pádraig Leamhchán curaí na hÉireann Comórtas Tráth na gCeist Feachtas

A touch competition for second place but it's Pobalscoil Chorca Dhuibhne who won it in the end.
 
 
The students from Choláiste Pádraig Leamhcháin, Baile Átha Cliath are the national winners for Craobh Comórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Feachtas. These students ran away with the competition at Ashling Hotel, Dublin, on Tuesday, 28 March. But for second place, there was a close competition. Pobascoil Chorca Dhuibhne managed to take second place for themselves.
 
For over 6 months, 1,000 students from 250 secondary schools and gaelcholáistí from all over the country took part in regional finals. 25 schools competed in the final round in Ashling Hotel in Dublin. A prize total of €1,000 was awared today. €600 was awarded to the winning team members: Alex Mac Piarais, Ashmed Kalee, Mark Ó Dálaigh and Mícheál Ó Conghail from Coláiste Pádraig Leamhchán and €400 to the team members: Mollie Ní Loibhéad, Eoghan Ó Muircheartaigh, Oisín Ó Dubhagáin and Luke Mac Diarmad in second place.
 
Ag caint dí, tar éis an Tráth na gCeist, dúirt Bainisteoir Feachtas, Loretta Ní Churraighín:
 
“Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar an chomórtas i mbliana. Is léiriú é ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo an Ghaeilge. Tá muid buíoch as an tacaíocht a fuair muid ó scoileanna i mbliana. Thaisteal scoileanna ó Phórt Láirge, Chiarraí, Cill Dara, Baile Átha Cliath Cill Chainnigh agus Dún nan Gall don chraobhchomórtas inniu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna  a rinne urraíocht ar an chomórtas.”
Dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas:
 “Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair na heagraíochta ó bunaíodh muid in 1980. Is í aidhm Feachtas deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáidí thaitneamacha, spraoiúla.  Déanaim comhghairdeas leis na buaiteoirí inniu agus leis na foirne uilig a bhí linn i mbliana.”
bottom of page