top of page

2018

Coláiste Phádraig, Leamhcán, Co BÁC,
Winners of 2018

The students from Choláiste Phádraig, Leamchán won Craobhchomórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Feachtas. It was a close competition between the 28 schools which took part in the contest in Ashling Hotel, Dublin. Scoil Chlasaiceach Naomh Phádraig, An Uaimh, Co. na Mí came in second place. 

 
For over six months, 1,000 students from over 150 secondary schools and gaelcholáistí took part in the regional finals of the competition. 28 schools were in competition with one another in the final round in Ashling Hotel in Dublin. An prize total of €1,000 was awarded: €600 for the winning school and €400 for the team from Scoil Chlasaiceach Naomh Phádraig who placed second.
 
Ag caint dí, tar éis an Tráth na gCeist, dúirt Bainisteoir Feachtas, Loretta Ní Churraighín:
“Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar an chomórtas arís i mbliana. Is léiriú é ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo an Ghaeilge a labhairt agus muid i lár Seachtaine agus Bliain na Gaeilge 2018.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a thugann urraíocht dúinn, agus   An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna  a thug  urraíocht don Chraobh inniu.
Dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas:
 “Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair na heagraíochta ó bunaíodh muid in 1980. Is é aidhm Feachtas deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid taitneamacha, spraoiúla.  Déanaim comhghairdeas leis na buaiteoirí inniu agus leis na foirne uilig a bhí linn i mbliana.”
bottom of page