top of page

2019

Craobhchomórtas Tráth na gCeist Feachtas, Tuesday, 5 March 2019
Ashling Hotel, Dublin
 

Scoil Naomh Seosaimh, Co an Chláir

Winners of 2019

Scoil Chlasaiceach Naomh Phádraig, An Uaimh, Co na Mí placed second
Scoil Naomh Seosaimh, Coláiste Rinn na Spáinneach, Co an Chláir were our national winners for Chraobh Comórtas Tráth na gCeist Feachtas  2019. Scoil Chlasaiceach Naomh Phádraig, An Uaimh, Co na Mí  came in second.
 
Over six months, nearly a thousand secondary school students took part in teams of four in regional finals since September. 
 
30 teams participated in the final round of our contest in Ashling Hotel, Dublin today. Nearly 150 teenagers that took part in today's Tráth na gCeist an lae.
 
A prize amount of €1,000 for the competition. €600 was awarded to the winning team Scoil Naomh Seosaimh, Coláiste Rinn na Spáinneach and €400 to Scoil Chlasaiceach Naomh Phádraig, An Uaimh, Co na Mí
 
“Beagnach 200 déagóir ó mhéanscoileanna Béarla agus Gaelcholáistí  na tíre a bhí páirteach i mbabhtaí an chomórtais i mbliana, a réachtlaíodh go híomlán trí Ghaeilge. Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar chomórtas na bliana seo agus is léiriú é fosta ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo an Ghaeilge agus iad ag teacht tríd an chóras oideachais,” arsa Loretta Ní Churraighín, bainisteoir Feachtas.
 
“Is é an aidhm atá ag Feachtas ná chun deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, agus ghlac gach foireann páirt sna réamhbhabhtaí de lasmuigh den am scoile.”

“Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair Feachtas ó bunaíodh é in 1980 agus é mar aidhm seans a thabhairt do dhaoine sna méanscoileanna atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid thaitneamhach agus bíonn duaiseanna iontacha do na buaiteoirí agus bíonn an spraoi ag na hiomaitheoirí ar fad,” a dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas.
bottom of page